Alla sidor

Nu kan du ta del av protokollet från bygdeföreningens årsmöte! Där berättar vi bland annat om föreningens...

Direktionen för Boråsregionen beslutade den 14 juni 2019 att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel 2020 enligt...