Alla sidor

Samrådsmöte med Trafikverket

Trafikverket Region Väst tillsammans med Marks kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg längs med väg 1614 (mellan kapellet och bygdegården). Som en del i planeringsprocessen har Trafikverket tagit fram ett samrådsunderlag och bjuder nu in till ett samrådsmöte.

Trafikverket informerar om:
– den formella handläggningen
– förslag på gång- och cykelvägens utformning

Om du vill förbereda dig inför mötet finns ett underlag HÄR.