Alla sidor

Du som är privatperson och betalar grundavgift för renhållning i Marks kommun, får kostnadsfritt lämna grovsopor och...

Direktionen för Boråsregionen beslutade den 14 juni 2019 att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel 2020 enligt...

Premiär för ett nytt arrangemang i Ubbhult! Ta med filten och picknickkorgen till hagen på Mölnebacka 1 för...

Appen SMSlivräddare larmar dig när någon i närheten drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. Om du är en...

Vi firar midsommar med en rejäl familjefest på bygdegården den 21 juni! Här finns servering, fiskdamm, lotterier,...

Trafikverket Region Väst tillsammans med Marks kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg längs med väg...

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Kråkereds Bygdeförenings årsmöte! Detaljer: Datum: Torsdagen den 14 mars Tid: Kl 18:00 – 21:00 Plats: Kråkereds bygdegård ...