Alla sidor

Landsbygdsutredning

Landsbygdsfrågan har blivit mer och mer aktuell, inte minst nu under pandemin. Men egentligen har den varit på agendan länge. 2015 tillsattes en parlamentarisk landsbygdsutredning av dåvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, med syftet att ta ett helhetsgrepp kring landsbygdsfrågan. I januari 2017 tog Bucht emot slutbetänkandet. Bara 3 av 75 förslag är genomförda, 32 är delvis genomförda och 40 är inte alls genomförda.

Läs mer här: https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/debatt-endast-3-av-landsbygdskommittens-75-foerslag-genomfoerda/