Alla sidor
 

Integritetspolicy

Integritetspolicy Kråkereds Bygdeförening

 

 

Kortfattat handlar vår integritetspolicy om att:

 

 • Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
 • Samtycke för att hantera personuppgifter
 • Utse en registeransvarig
 • Radera inaktuella uppgifter

 

Mer om dataskyddsaförordningen finns att läsa på Datainspektionens webbplats

 

 

I vårt medlemsregister ingår följande uppgifter som den berörda medlemmen kan få del av:

 

 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress till vissa medlemmar
 • Telefonnummer

 

Följande uppgifter kan samtliga medlemmar få del av:

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter efter samtycke

 

Rätt att använda medlemsregistret har nedanstående förtroendevalda i föreningen:

 

 • Ordförande
 • Kassör