Alla sidor

Grovsopor i Ubbhult

Du som är privatperson och betalar grundavgift för renhållning i Marks kommun, får kostnadsfritt lämna grovsopor och farligt avfall från ditt hushåll vid Ubbhultskolan en gång per kvartal. Du hittar turlistan för kommunens mobila återvinningscentral på Marks kommuns webbplats.

Tags: