Alla sidor

Inbjudan att delta i Advent i Mark

Smycka ett fönster i Rydal!
Välkommen att vara med på Advent i Mark och formge och dekorera fönster i gamla fabriken. Fönstren kommer att tändas upp efter hand under advent, som lucköppning. Alla deltagare har fria händer att formge sitt fönster.

Vi har valt ut ett antal fönster som är planerade för installation och du som deltagare ansöker om att få smycka ett fönster i Rydal. Det är gratis att vara med. En lottning kommer att ske och under sommarfredagen i Mark, 9 augusti, kommer det att utannonseras vilka deltagarna blir i Rydal. För dig som inte får möjlighet att delta i Rydal står det fritt att skapa ett eget fönster på respektive ort eller plats.

Alla deltagare erbjuds att vara med på ett antal inspirationsmöten och workshops inför skapandet av fönstren. Även de som gör fönsterinstallationer på annan ort eller plats är välkomna vid dessa tillfällen.

Varje dag kommer ett nytt fönster att tändas upp och det kommer sedan vara tänt dagligen mellan kl. 16-22. Under helgerna i december kommer vi att anordna evenemang av olika slag och då visa upp veckans fönster. Advent i Mark pågår 1 december 2019 – 13 januari 2020 och är religiöst och politiskt obundet. Fönstren formges inom ramen för vad som är anständigt och respektfull. Projektet i Mark är inspirerat av Saltaire Living Advent Calendar i England och kommer att samverka med det på olika sätt, främst digitalt.

Vi hoppas med detta kunna sätta Mark på kartan och vi vill med den kreativa processen skapa förutsättningar för glädje och samhörighet.

Välkommen att anmäla er medverkan här. Vi behöver din anmälan senast 9 juli.

– Kommunikations- och näringslivsenheten och kultur- och fritidsförvaltningen, Marks kommun

Tags: