All Pages

Direktionen för Boråsregionen beslutade den 14 juni 2019 att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel 2020 enligt en ny behovsstyrd tillväxtmodell. Utifrån nämnda beslut genomförs...

Premiär för ett nytt arrangemang i Ubbhult! Ta med filten och picknickkorgen till hagen på Mölnebacka 1 för en härlig förmiddag med traditionellt lieslåtter. Både åskådare...

Är du utbildad i hjärt-lungräddning? Bli en SMS-livräddare! Appen SMSlivräddare larmar dig när någon i närheten drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. Om du är en av...

Nu finns Kråkereds Bygdeförening anslutna till Sponsorhuset som bjuder alla våra medlemmar på bio! Genom att börja använda Sponsorhuset och gå igenom deras bonusstege så...

Smycka ett fönster i Rydal! Välkommen att vara med på Advent i Mark och formge och dekorera fönster i gamla fabriken. Fönstren kommer att tändas upp...

Vi firar midsommar med en rejäl familjefest på bygdegården den 21 juni! Här finns servering, fiskdamm, lotterier, skjutbana, glass, korv och chokladhjul. Vi börjar med...

Trafikverket Region Väst tillsammans med Marks kommun planerar att anlägga en gång- och cykelväg längs med väg 1614 (mellan kapellet och bygdegården). Som en del...

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Kråkereds Bygdeförenings årsmöte! Detaljer: Datum: Torsdagen den 14 mars Tid: Kl 18:00 – 21:00 Plats: Kråkereds bygdegård Ubbhult Kråkereds gamla skola 2 Hällingsjö, 43895 Sverige Arrangör: Kråkereds Bygdeförening ...